O FIRMIE BETON GRUNTY Kruszywa KONTAKTBadania kruszyw:

  • badanie składu ziarnowego

  • sprawdzenie zanieczyszczeń kruszyw

  • określenie gęstości nasypowej kruszyw w stanie luźnym i utrzęsionym

  • nasiąkliwość

  • zawartość ziarn nieforemnych